Service/Returskjema

Retur godtas KUN når returskjema er fullstendig utfylt og lagt i pakken sammen ordre/faktura.

Trykk her for returskjema.

Er retur akseptert, belastes det et returgebyr på 20% av fakturert nettobeløp.
Dette gjelder også ved avbestillinger.

Elektronikkdeler tas ikke i retur.

Retur av pakker må KUN sendes som bedriftspakke. Servicepakker blir ikke hentet.

Reklamasjon
Kjøperen skal gi skriftlig melding (reklamasjon) til Solhaug Skipselektro AS om feil eller mangler ved de leverte varer uten ugrunnet opphold og senest 3 arbeidsdager etter at feilen eller mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget (gjelder også transportskader). Dersom kjøperen ikke skriftlig reklamerer over feil/mangler innen de nevnte frister, mister kjøperen retten til å fremsette ethvert krav basert på slike feil/mangler.

Ved en reklamasjon er vi økonomisk ansvarlig for kostnader knyttet til den defekte varen/delen, ikke andre kostnader.