Language:

Salgs og leveringsbetingelser

De følgende salgs- og leveringsbetingelser gjelder såfremt ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

1. LEVERING
O.S.Solhaug AS, forplikter seg til å levere funksjonsdyktig(e) vare(r) i henhold til gjeldende tekniske
spesifikasjoner.

2. PRISER / BETALINGSVILKÅR
Alle priser gjelder eksklusive merverdiavgift, fritt levert O.S.Solhaug AS, Industriveien 4B, 7502 Stjørdal.
Pris er basert på O.S.Solhaug AS innkjøpspriser, samt de tollsatser som gjelder ved avtaleinngåelsen. Dersom
disse priser/satser/kurser blir endret i perioden mellom avtaleinngåelsen og faktisk leveringsdag forbeholder
O.S.Solhaug AS seg rett til å justere prisene tilsvarende.
Betaling skal skje ved forskudd, oppkrav eller pr. 15 dager etter faktura avhengig av kundens avtale med
O.S.Solhaug AS. Ved bestilling over vår nettside gis i tillegg 2% ekstra nettrabatt. Administrasjonsgebyr kr. 40,- eks.mva.
Ved purring påløper gebyr, jfr. Inkassoloven. Ved for sen innbetaling belastes forsinkelsesrente etter
O.S.Solhaug AS til enhver tid gjeldende satser.
Ved ufullstendige leveranser, kan det kun holdes tilbake betaling som står i forhold til mangelen.

Ved bestilling av lyskastere vil det tilkomme embalasjekostnad på kr 505.- eks.mva.

Utarbeidelse av dokumentasjon utføres til gjeldende timesats.
O.S.Solhaug AS forbeholder seg retten til å endre priser og spesifikasjoner uten varsel.
Verneting Trondheim.
Vi tar forbehold om eventuelle feilprising av varer, valutastigning, varierende vareutvalg og utsolgte varer.

3. LEVERINGSTID
Den oppgitte leveringstid er basert på opplysningene fra O.S.Solhaug AS leverandører.
Siste frist for å få sendt pakker ved hastebestilling er klokken 12:00 på utsendelsesdag.
Ved forsinket levering er O.S.Solhaug AS ikke ansvarlig for noen form for kjøpers direkte eller indirekte tap
forårsaket av for sen levering.
Ved mislighold av betalingsforpliktelser fra kunde forbeholder O.S.Solhaug AS seg retten til å holde tilbake
varer inntil betaling er bekreftet. Eventuelle forsinkelser i leveringstiden som følge av dette medfører ikke
erstatningsansvar for O.S.Solhaug AS.

4. FORSIKRING
All forsendelse foregår for kjøpers risiko.
På skriftlig anmodning kan O.S.Solhaug AS besørge forsendelsen forsikret for kjøpers regning.

5. REKLAMASJON
Ved mottagelsen av varen må kjøper inspisere varen og reklamere eventuelle feil og mangler innen 8 dager.
Aksept av reklamasjonen vil ellers ikke kunne påregnes. Påberopelse av mangler som først kan oppdages etter
montering og test, skal skje straks mangelen konstateres og uten ugrunnet opphold etter monteringen er
gjennomført.

6. GARANTI/UTBEDRING
Garantitiden er normalt ett år. I visse tilfeller kan den være lenger fra våre leverandører.
O.S.Solhaug AS forplikter seg til å utbedre mangler ved varen som skyldes konstruksjonsfeil, materialfeil og som
reklameres av kjøper senest innen utløpet av garantitiden for produktet. Utbedring skjer ved reparasjon,
eventuelt ved utskifting av deler eller ved omlevering av varen etter O.S.Solhaug AS valg.
Utskiftede deler tilfaller O.S.Solhaug AS.
Ved utbedring hos kjøper betaler kjøper reise og diettutgifter etter Statens satser. Ved utbedring utover
normal arbeidstid 0800 – 1600 faktureres overtidstillegg etter Statens satser, beregnet ut fra den til
enhver tid gjeldende servicetimepris. Dersom utbedring etter O.S.Solhaug AS bestemmelse skal foretas
hos O.S.Solhaug AS, skal varen sendes tilbake til O.S.Solhaug AS for kjøpers regning og risiko, og
returneres kjøper for kjøpers regning og risiko.

O.S.Solhaug AS er uten ansvar for mangler dersom kjøper, uten O.S.Solhaug AS skriftlige samtykke:
• foretar endringer eller utvidelser av varen,
• benytter forbruksmateriell som ikke overholder de spesifikasjoner som er oppgitt av O.S.Solhaug AS.
• unnlater å følge instrukser og/eller brukeranvisninger for varen,
• eller bruker varen på en måte den ikke er egnet for.

7. RETUR
Ingen retur skal forekomme uten avtale med O.S.Solhaug AS. All retur skal være merket og i henhold til
våre instruksjoner. Returskjema er påkrevd og kan lastes ned fra vår hjemmeside www.solhaug.as
Ved retur av feilbestilte eller ubenyttede varer skal dette etter avtale med O.S.Solhaug AS returneres
ubrukt og i original emballasje. Er retur akseptert, belastes det et returgebyr på 20% av fakturert
nettobeløp. Dette gjelder også ved avbestillinger.
Elektronikkdeler tas ikke i retur hvis forsegling er brutt.

8. TRANSPORT
O.S.Solhaug AS velger transportør basert på kombinasjon av transporttid og lavest kostnad for kunde hvis ikke
annet er spesifisert.
Frakt belastes etter transportørens fraktomkostninger.
Kunden plikter å anmerke transportskade overfor transportør ved mottagelsen.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×