Vi har fornyet oss!

Under utviklingen av vår nye profil har det vært viktig for oss å beholde vår identitet. Vi har nå nytt navn og logo, og vi har modernisert nettbutikken hvor vi har hatt fokus på brukervennlighet og design.